Ari Eszter HU
Név Dr. Ari Eszter
Közlemények MTMT
Csoport weblap Bioinformatika kutatócsoport
Oktatott tárgyak Jelenleg:
  Bioinformatika (EA, GY; EN, HU) – MSc hallgatóknak
  Bioinformatikai szemináriumok (EA; EN) – PhD hallgatóknak
  Haladó R programozás (GY; EN) – MSc hallgatóknak
  Omikai adatok elemzése (GY; EN) – MSc hallgatóknak
  Korábban:
  Alapozó bioinformatika (EA; HU) – BSc hallgatóknak
  Genetika gyakorlat (néhány GY; HU) – BSc hallgatóknak
  Genomika (néhány EA; EN, HU) – MSc hallgatóknak
  Molekuláris Evolúció (néhány, EA; HU) – MSc hallgatóknak
  Evolúcióbiológia (néhány, EA; HU) – MSc hallgatóknak
  Diszkrét matematikai módszerek a biológiában (EA, GY; HU) – MSc és PhD hallgatóknak
Kutatási terület Bioinformatika
  Összehasonlító genomika
  Molekuláris filogenetika
  Transzkriptomika
  Metagenomika
  Az antibiotikum rezisztencia evolúciójának kutatása összehasonlító genomikai és metagenomikai módszerek segítségével, Papp Balázs csoportjában (Eötvös Loránd Kutatóhálózat, Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biokémiai Intézet, Szeged).
  A TFLink transzkripciós faktor - célgén és transzkripciós faktor kötőhely adatbázis létrehozása.
  Egy funkcionális dúsulást analizáló R csomag, a MulEA (Multi Enrichment Analysis) fejlesztése.
Önéletrajz CV