Szakdolgozati témák

A következő témacímek javaslatok. További információkt és a Szaklabor felvételénak részleteit az oktatókkal egyeztessék!

Témavezető

Téma

Elérhetőség

Ari Eszter A Chip-seq szekvenálási adatok elemzésének módszertana arieszter@ttk.elte.hu
Ari Eszter A baktériumok transzkripcionális szabályozására ható antimikrobiális terápiák arieszter@ttk.elte.hu
Ari Eszter A transzpozonok, mint transzkripciós szabályozó elemek arieszter@ttk.elte.hu
Ari Eszter A baktériumok rekombináns genomi szakaszainak felderítésének módszertana arieszter@ttk.elte.hu
Barna János Mikroorganizmusok probiotikus tulajdonságainak vizsgálata a fonálféreg Caenorhabditis elegans modellszervezetben barna.janos@ttk.elte.hu
Barna János Az extracelluláris fehérje homeosztázis barna.janos@ttk.elte.hu
Egyed Balázs eDNA minták elemzése újgenerációs genomszekvenálással egyed.balazs@ttk.elte.hu
Egyed Balázs Környezeti DNS mint forenzikus bizonyíték (eDNA és igazságügyi genetika) egyed.balazs@ttk.elte.hu
Egyed Balázs Nem-humán biológiai maradványok forenzikus genetikai azonosítása egyed.balazs@ttk.elte.hu
Egyed Balázs Canis sp. fajok és hibridek genetikai azonosítása egyed.balazs@ttk.elte.hu
Hotzi Bernadette Hibernáció bernadette.hotzi@ttk.elte.hu
Kovács Tibor Drosophila memória és tanulási vizsgálatok genetikai relevanciája tibor.kovacs@ttk.elte.hu
Kovács Tibor Neurodegenratív betegségek kapcsolata az autofágiával tibor.kovacs@ttk.elte.hu
Sigmond Tímea Az Epigenetikai Időszámlálás: Biomarkerek és Az Egészség Meghatározó Faktorai sigmond.timea@ttk.elte.hu
Sigmond Tímea Caenorhabditis elegans, mint modell: Az epigenetikai öröklődés vizsgálata sigmond.timea@ttk.elte.hu
Sigmond Tímea A veleszületett immunitás mechanizmusa C. elegans-ban sigmond.timea@ttk.elte.hu
Varga Máté Genomi kompenzáció: a megfigyeléstől a működés feltárásáig mvarga@ttk.elte.hu
Varga Máté Az alvás szerepe az idegi működés során létrejövő DNS-károsodás javításában mvarga@ttk.elte.hu
Vellai Tibor A piRNS génklaszterek működése és funkciója vellai.tibor@gmail.com
Vellai Tibor A transzpozábilis elemek szerepe az öregedés szabályozásában vellai.tibor@gmail.com

ELTE TTK Biológiai Intézet BSc Szakdolgozat követelménye.

Szakdolgozati témák listája 2023/2024

Ari Eszter A SARS-CoV-2 vírus leszármazásának és evolúciójának vizsgálata     arieszter@ttk.elte.hu
Ari Eszter Az antibiotikum rezisztencia evolúciója Escherichia coli baktérium törzsekben     arieszter@ttk.elte.hu
Ari Eszter A virulencia evolúciója Escherichia coli baktérium törzsekben     arieszter@ttk.elte.hu
Barna János Epigenetika madarakban     barna.janos@ttk.elte.hu
Barna János A HSF1 szerepe az öregedésben     barna.janos@ttk.elte.hu
Barna János Veleszületett immunitás C. elegans-ban     barna.janos@ttk.elte.hu
Egyed Balázs A sportteljesítmény genetikája Lindenberger Martin   egyed.balazs@ttk.elte.hu
Egyed Balázs Genetikai rokonság megállapítása DNS-profil adatbázisok alapján Bertók Zoltán   egyed.balazs@ttk.elte.hu
Hotzi Bernadette DNS hibajavítás C. elegans-ban     bernadette.hotzi@ttk.elte.hu
Hotzi Bernadette Szorongásos zavarok genetikai háttere     bernadette.hotzi@ttk.elte.hu
Kovácsné Sigmond Tímea A komplementrendszer érhatásai   Kosztelnik Mónika kosztelnikmonika@gmail.com
Kovácsné Sigmond Tímea Sejthalál szabályozásának kettős mechanizmusa: Az apoptózis és az autofágia molekuláris kapcsolata     sigmond.timea@ttk.elte.hu
Kovácsné Sigmond Tímea Az idegsejtek hanyatlásának molekuláris háttere     sigmond.timea@ttk.elte.hu
Kovács Tibor Lizoszomális fúziós mechanizmusok szabályozása     tibor.kovacs@ttk.elte.hu
Kovács Tibor A Parkinson-kór modellezése ecetmuslicában     tibor.kovacs@ttk.elte.hu
Kovács Tibor A chaperone irányította autofágia (CMA) szabályozása     tibor.kovacs@ttk.elte.hu
Pásztor Erzsébet Hibridizáció és genetikai introgresszió szerepe a fajképződésben     lizpasztor@gmail.com
Sturm Ádám PCR technikák és alkalmazásai diagnosztikai eljárásokban     teglashuszarblanka@gmail.com
Varga Máté Az uracil szabályozása a DNS-ben Mező Dávid   mvarga@ttk.elte.hu
Varga Máté Humán ciliopátiák gerinces modelljei Meixner Dalma   mvarga@ttk.elte.hu
Varga Máté Genomszerkesztési technikák alkalmasása nem-tradicionális modellfajokon Gyulai Zsolt   mvarga@ttk.elte.hu
Varga Máté Idegrendszeri génexpressziós mintázatok evolúciója csontoshalakban Tarcsa Virág   mvarga@ttk.elte.hu
Varga Máté Humanizált zebradánió modellek az orvosbiológiai kutatásokban Kaluzsa Panna   mvarga@ttk.elte.hu
Varga Máté A fágterápia múltja és jövője Verseghy Gergely   mvarga@ttk.elte.hu
Vellai Tibor A piRNS génklaszterek működése és funkciója     vellai.tibor@gmail.com
Vellai Tibor A transzpozábilis elemek szerepe az öregedés szabályozásában     vellai.tibor@gmail.com

Szakdolgozati témák listája 2022/2023

Témavezető Választható témák Hallgató Külső Témavezető
Ari Eszter Az antibiotikum rezisztencia és a virulencia evolúciója Escherichia coli baktérium törzsekben Martonosi Krisztina  
Barna János Transzpozonok detektálása Brandl Zsófia  
Barna János A HSF1 interaktom: a hősokk transzkripciós faktor interakciós partnerei Kiss Dóra Eszter  
Barna János Gén funkció predikció az operonszerkezet alapján a fonálféreg Caenorhabditis elegans-ban Németh Barnabás  
Barna János

Az auxin idukált degradációs módszer alkalmazása a fonálféreg Caenorhabditis elegans-ban

   
Egyed Balázs      
Kovácsné Sigmond Tímea A HLH-30/TFEB transzkripciós faktor szerepe C. elegans-ban Végvári Anna  
Kovácsné Sigmond Tímea A C. elegans SQST-1/p62 autofág receptor jellemzése Németh Bálint  
Kovácsné Sigmond Tímea Idegrendszeri rendellenességek vizsgálata Caenorhabditis elegans-ban Darab Attila  
Kovácsné Sigmond Tímea A Neuromodulátorok vizsgálata C. elegans modellszervezet-ben Rácz Anna  
Kovácsné Sigmond Tímea A komplementrendszer érhatásai   Kosztelnik Mónika
Kovácsné Sigmond Tímea Az apoptózis és az autofágia kapcsolatának molekuláris háttere    
Kovács Tibor A Huntington-kór Drosophila modelle    
Kovács Tibor A chaperone irányította autofágia (CMA) szabályozása    
Pásztor Erzsébet Hibridizáció és genetikai introgresszió szerepe a fajképződésben    
Sturm Ádám Tumoros elváltozások epigenetikai háttere Weiszmandl Viktória  
Sturm Ádám Génmódosítási technikák az iparban és a gyógyászatban Szilágyi Krisztián  
Varga Máté Epitranszkriptóm módosulások detektálása nanopore-szekvenálással    
Varga Máté A fágterápia múltja és jövője    
Varga Virginia Szöveti regeneráció vizsgálatának lehetőségei Drosophila melanogasterben Benzsay Rebeka  
Vellai Tibor A Piwi fehérjék és a genom immunrendszere Cherief Benjámin  
Vellai Tibor A piRNS génklaszterek működése és funkciója    
Vellai Tibor A transzpozábilis elemek szerepe az öregedés szabályozásában    

Szakdolgozati témák listája 2021/2022

SZAKDOLGOZATI TÉMÁK LISTÁJA 2021/2022

Témavezető Választható témák Hallgató

Külső Témavezető

Ari Eszter A baktériumok horizontális géntranszferének bioinformatikai módszerekel történő vizsgálata Sóskuthy Rebeka  
Ari Eszter A génszett dúsulási analízisek bioinformatikája Tamási Laura Klaudia  
Barna János Transzpozonok detektálása Brandl Zsófia  
Barna János A HSF1 interaktom: a hősokk transzkripciós faktor interakciós partnerei Kiss Dóra Eszter  
Barna János Gén funkció predikció az operonszerkezet alapján a fonálféreg Caenorhabditis elegans-ban Németh Barnabás  
Egyed Balázs Életkormeghatározás és igazságügyi epigenetika Szabó Eszter  
Egyed Balázs Kutyafajták meghatározása DNS-markerekkel Bánfi Barnabás  
Hotzi Bernadette CRISPR/Cas9-alapú genomszerkesztés C. elegans-ban Pintér Ildikó  
Kovácsné Sigmond Tímea A HLH-30/TFEB transzkripciós faktor szerepe C. elegans-ban Végvári Anna  
Kovácsné Sigmond Tímea Deléciós allél előállítása C. elegans-ban CRISPR/Cas9 technológiával Mucsi Boglárka  
Kovácsné Sigmond Tímea A genomszerkesztés mérföldkövei Pázmány László Tádé  
Kovácsné Sigmond Tímea A C. elegans SQST-1/p62 autofág receptor jellemzése Németh Bálint  
Kovács Tibor A mitofágia funkciói és szabályozása Balog Tünde Mónika  
Kovács Tibor A gerinces és gerinctelen dedifferenciáció szabályozásának összehasonlítása Csank Áron  
Kovács Tibor Drosophila amiotrófiás laterálszklerózis (ALS) betegségmodellek relevanciája Ieronimou Daniella  
Sturm Ádám Tumoros elváltozások epigenetikai háttere Weiszmandl Viktória  
Sturm Ádám Génmódosítási technikák az iparban és a gyógyászatban Szilágyi Krisztián  
Varga Máté A bioelektromosság potenciális szerepe a morfogenezisben Bótor B Sólyom  
Varga Máté A viselkedés evolúciógenetikája Jakab Soma  
Varga Máté A metabolikus ráta szerepe a fejlődési és öregedési folyamatokban    
Varga Máté Az emlős embriók által a tenyésztő médiumba kibocsátott mikroRNS-ek alkalmazási lehetősége diagnosztikai célokra. Dévai Gréta

Gócza Elen (MATE)

Varga Máté Az újdonságinger szerepe a preklinikai szorongástesztekben - halmodellek Csorvási Tímea

Varga Zoltán (ELKH KOKI)

Varga Máté A Tks4 állványfehérje és kötőpartnereinek vizsgálata a tumorsejtek jelátvitelében Füge Fanni

Kurilla Anita (ELKH TTK)

Varga Virginia Szöveti regeneráció vizsgálatának lehetőségei Drosophila melanogasterben Benzsay Rebeka  
Vellai Tibor A Piwi fehérjék és a genom immunrendszere Cherief Benjámin