Kovácsné Sigmond Tímea

adjunktus

Elérhetőség: sigmond.timea@ttk.elte.hu, Déli tömb 5.521, (1)-372-2500 belső mellék: 8680

Oktatott tárgyak:

Bevezetés a laboratóriumi gyakorlatba és biológiai számítások, Genetika II.  gyakorlat, Kutatásmódszertan, Molekuláris genetikai gyakorlat, Rekombináció és alkalmazása a géntechnológiában, Prokarióta genetika (Mikrobiológus szakirány)

Kutatási terület: 

Az autofágia vizsgálata C. elegans  modellszervezetben

  • Új C. elegans fluoreszcens autofág markerek kidolgozása és jellemzése
  • Autofág szabályozó faktorok bioinformatikai azonosítása és hatásuk vizsgálata C. elegans szervezetben

  • A HLH-30 és MXL-3 transzkripciós faktorok hatásának vizsgálata az autofágiára

  • A HSF-1 hősokk faktor és az autofágia kapcsolatának vizsgálata

Az autofágia vizsgálata elektromikroszkópos módszerrel

BSc szakdolgozati témák: 

A HLH-30/TFEB transzkripciós faktor szerepe C. elegans-ban (2022)
Tanulás és felejtés 302 neuronnal (2021)
Transzdifferenciáció a C. elegans-ban (2021)
Az autofág nukleációs komplex működése és szabályozása modellszervezetekben (2020)
Az autofágia kettős hatása a C. elegans öregedése során (2020)
C. elegans modellszervezet a Parkinson kór kutatásában (2018)
A szelektv autofág útvonal vizsgálata C. elegans modellszervezetben (2018)
Az autofágia szerepe a neurodegeneratív betegségekben (2017)
A Caenorhabditis elegans,mint a rákkutatás modellszervezete (2016)

Közlemények: MTMT

HU