Kovácsné Sigmond Tímea

adjunktus

Elérhetőség: sigmond.timea@ttk.elte.hu, Déli tömb 5.521, (1)-372-2500 belső mellék: 8680

Oktatott tárgyak:

Bevezetés a laboratóriumi gyakorlatba és biológiai számítások, Genetika II.  gyakorlat, Kutatásmódszertan, Molekuláris genetikai gyakorlat, Rekombináció és alkalmazása a géntechnológiában, Prokarióta genetika (Mikrobiológus szakirány)

Kutatási terület: 

Az autofágia vizsgálata C. elegans  modellszervezetben

  • C. elegans autofág vizsgálati módszerek fejlesztése és adaptálása
  • Új C. elegans autofág szabályzók azonosítása és vizsgálata: myotubularinok, DRAM fehérjék ortológjai, TRAP komlex
  • A hormetikus stressz indukált autofágia hatásának vizsgálata az idegsejtekre C. elegans-ban
  • Az adenin metiláció vizsgálata az öregedést meghatározó folyamatokban


MSc szakdolgozati témák:

Exploring Autophagy's Impact on C. elegans Learning Following Hormesis (2024)
A hormetikus stressz hatása az idegsejtek öregedésére C. elegans-ban (2023)

Investigation of the starvation induced autophagy by RNA interferece technic (2022)

Functional analysis of the C. elegans dram-1 (DNA Damage Regulated Autophagy Modulator 1) in autophagy (2022)
 

BSc szakdolgozati témák: 

Az apoptózis és az autofágia: szabályozási kapcsolatok a túlélés-sejthalál döntésben (2024)
A hormetikus stressz szerepe a neurális egészség megőrzésében (2024)
Neuromodulátorok vizsgálata C. elegans modellszervezet-ben (2024)
A DNA Damage-Regulated Autophagy Modulator (DRAM) fehérjék szerepe a stresszválaszban (2024)
A függőség genetikája (2023)
Idegrendszeri rendellenességek vizsgálata Caenorhabditis elegans-ban (2023)
A genomszerkesztés mérföldkövei (2022)
A C. elegans SQST-1/p62 autofág receptor jellemzése (2021)
A HLH-30/TFEB transzkripciós faktor szerepe C. elegans-ban (2022)
Tanulás és felejtés 302 neuronnal (2021)
Transzdifferenciáció a C. elegans-ban (2021)
Az autofág nukleációs komplex működése és szabályozása modellszervezetekben (2020)
Az autofágia kettős hatása a C. elegans öregedése során (2020)
C. elegans modellszervezet a Parkinson kór kutatásában (2018)
A szelektv autofág útvonal vizsgálata C. elegans modellszervezetben (2018)
Az autofágia szerepe a neurodegeneratív betegségekben (2017)
A Caenorhabditis elegans,mint a rákkutatás modellszervezete (2016)

Közlemények: MTMT

HU