SZAKDOLGOZATI TÉMÁK LISTÁJA 2020/2021

Témavezető

Választható témák

Hallgató

Külső Témavezető

Ari Eszter A génszett dúsulási analízisek bioinformatikája Tamási Laura Klaudia  
Ari Eszter Antibiotikum rezisztenciagének vizsgálata bioinformatikai módszerekkel    
Ari Eszter Bakteriális virulencia gének vizsgálata bioinformatikai módszerekkel    
Ari Eszter A baktériumok horizontális géntranszferének bioinformatikai módszerekel történő vizsgálata Sóskuthy Rebeka  
Barna János A HSF1 interaktom: a hősokk transzkripciós faktor interakciós partnerei    
Barna János Gén funkció predikció az operonszerkezet alapján a fonálféreg Caenorhabditis elegans-ban    
Barna János Transzpozonok detektálása Brandl Zsófia  
Billes Viktor A foszfoinozitidek szerepe az autofágiában és az endocitózisban Pilz Petra  
Egyed Balázs Mitogenom szekvenálási módszerek az igazságügyi genetikában: teljes mitogenom adatbázisok    
Egyed Balázs Retrotranszpozonok a kutya genomban: a LINE-1 elemek működése    
Egyed Balázs Archaikus humán mitogenom adatbázisok elemzése Kerestély Koppány Dávid Szécsényi-Nagy Anna tud. mkts
MTA Bölcsészettud. Kut.központ
Egyed Balázs Genetikai rokonság és leszármazás törvényszéki alkalmazása – forenzikus genealógia Okvátovity Sarolta  
Hotzi Bernadette CRISPR/Cas9-alapú genomszerkesztés C. elegans-ban Pintér Ildikó  
Kovács Tibor A mitofágia funkciói és szabályozása    
Kovács Tibor A gerinces és gerinctelen dedifferenciáció szabályozásának összehasonlítása Csank Áron  
Kovács Tibor Drosophila amiotrófiás laterálszklerózis (ALS) betegségmodellek relevanciája    
Sigmond Tímea Deléciós allél előállítása C. elegans-ban CRISPR/Cas9 technológiával Mucsi Boglárka  
Sigmond Tímea A HLH-30/TFEB transzkripciós faktor szerepe C. elegans-ban Végvári Anna  
Sigmond Tímea A veleszületett immunitás szabályozása C. elegans-ban    
Sigmond Tímea A veleszületett immunitás és az autofágia    
Sturm Ádám Tumoros elváltozásaok epigenetikai háttere    
Sturm Ádám PCR technikák és alkalmazásai diagnosztikai eljárásokban    
Varga Máté A bioelektromosság potenciális szerepe a morfogenezisben    
Varga Máté A viselkedés evolúciógenetikája    
Varga Máté Az újdonságinger szerepe a preklinikai szorongástesztekben - halmodellek Csorvási Tímea Varga Zoltán (KOKI)
Varga Máté A Tks4 állványfehérje és kötőpartnereinek vizsgálata a tumorsejtek jelátvitelében Füge Fanni Kurilla Anita (ELKH TTK)
Vellai Tibor A Piwi fehérjék és a genom immunrendszere Cherief Benjámin  
Varga Virginia Szöveti regeneráció vizsgálatának lehetőségei Drosophila melanogasterben Benzsay Rebeka  

Értékelési szempontok az ELTE TTK Biológiai Intézet BSc Szakdolgozat követelményeken felül: 

  • A dolgozat szerkezete: áttekinthető, logikus, az egyes részek hossza kiegyensúlyozott.  

  • A feldolgozott szakirodalom mennyisége és minősége: feldolgozott cikkek száma, tartalmi megfelelősége, a téma tudományos újdonsága, jelentősége szempontjából, elsődleges (original) és másodlagos (review) cikkek aránya. 

  • A feldolgozott szakirodalom bemutatásának minősége: terminus technicusok megfelelő használata, eredmények szakszerű prezentálása, illusztrálás ábrákkal, egyes módszerek szakszerű bemutatása. 

  • A feldolgozott szakirodalom értékelésének minősége: eredmények szakszerű értékelése, eredmények sokoldalú értékelése, eredmények, módszerek összevetése, eredeti (új) feldolgozási, értékelési szempont megjelenése. 

  • Az irodalomban található ellentmondások feloldása értékelése. 

  • Formai követelmények teljesítése: tipográfia, szerkesztés, (pl. ábra, és ahhoz tartozó szöveg legyen könnyen összenézhető, betűméret, címek, alcímek, sortávolság, margók egységessége), ábrákon lévő szöveg lefordítása magyarra, ábrák minősége, irodalomjegyzék formátuma, terjedelem (20-40 oldal között), helyesírás, elütések száma.